Reageer op: De nietige incassoprocedure 2

#6916
Hannibal
Deelnemer

  Dit is interessant. Wij hebben als ondersplitsing ( Woningen) al heel lang onenigheid met de Hoofdsplitsing over de doorberekende kosten. Wij zijn in 2015 gestopt met betalen.
  De jaarrekening van 2015 is door ons afgekeurd. We hebben over 2016 niets betaald en er is naar mijn weten nooit een vergadering geweest in de Hoofdvereniging over de jaarrekening 2016. De akte van de Hoofdsplitsing stelt vast dat er voor 30 juni een jaarrekening moet zijn.
  We zijn ook nooit gesommeerd te betalen.
  In onze akte van Hoofdsplitsing staat omtrent de Omslagregeling het volgende :
  Indien een eigenaar het bedrag van zijn definitieve bijdrage niet binnen 6 maanden na verloop van de termijn bedoeld in lid 5 van het vorige artikel wordt zijn schuld omgeslagen over de andere eigenaars.
   
  Lid 5 vorige artikel :
  Indien de definitieve bijdragen de voorschotbijdragen overtreffen moeten de eigenaars het verschil binnen een maand, na daartoe door het Bestuur te zijn verzocht, aanzuiveren.
  Betekend dit nu dan ook dat 2015 en 2016 niet bij ons gevorderd kan worden en moet worden omgeslagen over de andere 5 Hoofd Appartementen ?
  Alvast bedankt voor de reactie