Reageer op: De nietige incassoprocedure 2

#6922
Rob
Deelnemer

    Hi Hannibal, Met het “omslaan” blijft de oorspronkelijke vordering volledig intact. Je krijgt er slechts wat meer schuldeisers bij. 😉 Met vriendelijke groet, Bob.

    Helemaal mee eens !
    “…. Indien een eigenaar het bedrag van zijn definitieve bijdrage niet binnen 6 maanden na verloop van de termijn bedoeld in lid 5 van het vorige artikel wordt zijn schuld omgeslagen over de andere eigenaars.”
    Ik heb het sterke vermoeden dat er hier een essentieel stukje tekst is weggelaten, namelijk een soortgelijke tekst als “ongeacht de maatregelen  die jegens de nalatige eigenaar kunnen worden genomen en onverminderd recht van verhaal van de andere eigenaars op eerstgenoemde.”