Reageer op: VVE opdelen in kleinere VVE's

#693
Colin
Deelnemer

Dat hangt van veel factoren af. Als de huidige appartementsrechten allemaal onderdeel zijn van een complex dat in fysieke zin als één geheel is te beschouwen, dan zullen er altijd onderdelen van het gebouw zijn waarvoor een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid geldt. Splitsing in verschillende entiteiten die juridisch en organisatorisch los van elkaar staan, is dan niet mogelijk.
Wat je in de praktijk vaak tegenkomt bij grote VvE’s, is dat er reeds sprake is van een structuur met een hoofd-VvE en daaronder een aantal sub-VvE’s. Bijvoorbeeld een sub-VvE appartementen, een sub-VvE winkels/bedrijfsruimten en een sub-VvE parkeerplaatsen. Reden daarvoor is dat de verschillende appartementsrechten onderling zo verschillend zijn en dus de belangen van de eigenaren ook, dat je niet kunt volstaan met 1 VvE en 1 splitsingsakte met 1 algemene verdeelsleutel voor de kosten. Elke sub-VvE heeft dus zijn eigen bestuur en zijn eigen kostenverdeling. Daarnaast heeft elke sub-VvE een bestuurslid afgevaardigd in het bestuur van de hoofd-VvE en doet elke sub-VvE een financiële afdracht aan de hoofd-VvE voor de weinige onderdelen die nog wel gemeenschappelijk zijn.
In je vraagstelling geef je verder geen achtergrondinformatie over wat je wil bereiken met een splitsing. Hoe dan ook zul je een beroep moeten doen op een in appartementsrecht gespecialiseerde notaris en andere deskundigen, omdat er nieuwe splitsingsakten en -tekeningen moeten worden opgesteld. Dit is een buitengewoon langdurig en kostbaar traject, omdat de notaris van alle individuele eigenaren en hypotheekverstrekkers formeel toestemming moet ontvangen. Ik schat in dat dit in jouw geval geen begaanbare weg is, zeker niet als het doel is om 2 aparte VvE’s op te richten zonder onderlinge relatie met elkaar. Uit het feit dat in de huidige situatie sprake is van 1 VvE trek ik namelijk de conclusie dat alle appartementsrechten hoe dan ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ergens voor dragen.