Reageer op: behalen quorum

#6949
Post
Deelnemer

  @Rob, het artikel op NederlandVVE is netjes maar impliceert dat de opkomst vanzelf op niveau komt als je alles netjes regelt en uitgebreid informeert. Feitelijke tips voor een hogere opkomst vind ik ze niet echt.
  Wij hebben ook structureel last hier van en hebben de nodige dingen geprobeerd die in wisselende mate effect hebben. Uiteraard moet elke VvE zelf kijken naar haar eigen situatie en leden. Niet alles werkt per definitie in alle gevallen.
  – uitgebreide informatie sturen bij de agenda met het doel te laten zien waar het gesprek over zal gaan. Te weinig informatie werk averechts, te veel informatie (dus ook offertes) maakt het een papieren tijger. De meesten willen het dan ook niet lezen.
  – machtigingen voor zo ver mogelijk invullen (voorzien van naam en huisnummer)
  – machtigingen voorzien van duidelijke opties voor een steminstructie van de belangrijkste onderwerpen (of alles, maar dan wordt het soms een enorm lang ding).
  – de tweede ALV plannen op een doordeweekse dag om 9:00 in de hal van het complex en dit vooraf aankondigen. Wij doen dit onder de noemer, als de leden ‘s avonds geen tijd hebben, dan moet het blijkbaar overdag. Meestal komen er in dat geval op de 2e vergadering niet meer dan 3 leden van de +100.
  – een week voor de vergadering een herinnering sturen per email ook met het verzoek de volmacht in te dienen bij afwezigheid >> meest effectieve!!
  – artikel toevoegen aan het Huishoudelijk Reglement met als doel het mogelijk te maken de kosten voor een eventueel benodigde tweede ALV als gevolg van het niet behalen van het quorum door te belasten aan die eigenaren welke niet aanwezig waren en geen volmacht hebben afgegeven.
  Die laatste moet zeker niet gezien worden als een boete en wordt ook niet per definitie toegepast. In ons geval is er een vaste club die per definitie niet op komt dagen en per definitie geen volmacht af geeft.
  Met de bovenstaande punten hebben we de afgelopen 3 vergaderingen direct besluiten kunnen nemen. Met uitzondering van de meerderheidsbesluiten. Maar een stuk beter dan daarvoor.