Reageer op: Opzegtermijn beheerovereenkomst VvE

#6961
Gerard
Deelnemer

    De hoorzitting op 21 maart 2018 heeft inderdaad doorgang gevonden.
    Het aantal vragen dat door de dame en 2 heren van de commissie werd gesteld, was zeer beperkt. De dame vroeg aan de VVE-beheerder of de verlaging van de beheervergoeding op de agenda van de ALV van juni 2016 had gestaan. De vertegenwoordiger van de VVE-beheerder moest daarop het antwoord schuldig blijven. Verder werd geconstateerd dat ik voldoende documentatie aangeleverd had, dossier van ong. 5 cm .
    Ook werd door de voorzitter van de commissie nog de vraag gesteld of de overdracht van het archief en administratie van de gedaagde VVE-Beheerder naar de nieuwe VVE-beheerder op correcte wijze had plaatsgevonden. De gedaagde VVE-beheerder antwoordde daarop dat hem geen klachten bekend waren.
    Overdracht van het Twinq account heeft niet plaatsgevonden, zodat de nieuwe VVE-beheerder alles weer van scratch af kon gaan opzetten. Dit laatste kon ik ter zitting helaas niet naar voren brengen, aangezien ik deze kennis onderhands van de nieuwe VVE-beheerder had ontvangen.
    Uitspraak over 4-6 weken, dus ik hoop na 21 april het resultaat te kunnen melden.