Reageer op: Onderhoud buiten de ALV om

#697
Colin
Deelnemer

    Nee, uiteraard mag dit niet. Het MJOP is niet meer dan een plan met een schatting van de kosten. Ik vind het bovendien al enigszins vreemd dat in het MJOP de vervanging door kunststofkozijnen is opgenomen. Dat is geen onderhoud, maar een verbetermaatregel waar het gebouw (hopelijk) duurzamer van wordt. Normaliter neem je in een MJOP – als het gaat over de buitenkant van het gebouw – het buitenschilderwerk op. Dat laat je vervolgens eens in de zoveel jaar terugkeren in het plan. Maar goed, in jullie VvE leefde kennelijk bij het opstellen van het MJOP al de wens om op termijn kunststofkozijnen te laten plaatsen. In dat geval is het een verdedigbare keuze, omdat het een duurzame oplossing is en een besparing wordt gerealiseerd op het buitenschilderwerk.
    Dat neemt niet weg dat er bij een project van deze omvang meerdere offertes dienen te worden aangevraagd. Het bestuur legt vervolgens een onderbouwde keuze ter besluitvorming aan de ledenvergadering voor. Alleen de ledenvergadering is bevoegd een besluit te nemen over aanwending van de onderhoudsreserve. Het bestuur begaat een ernstige overtreding van de regels als het zonder besluit geld van de onderhoudsreserve uitgeeft. Dat jullie bestuur niet van deze regels op de hoogte is, doet mij ernstig twijfelen aan de competenties van de betreffende leden. Ze moeten zo spoedig mogelijk teruggefloten worden. Hebben jullie geen externe beheerder die kan ingrijpen?