Reageer op: Wat verstaat men onder ‘Buitengevel’

#6973
Pannenspiegel
Deelnemer

    In het Modelreglement 1973 kwam nog de zinsnede voor “welke zich in de buitengevel bevinden of de scheiding vormen tussen de gemeenschappelijke gedeelten en het privé gedeelte“.
    Wij hebben Modelreglement 1992 als basis, maar juist het feit dat in onze splitsingsakte dat stukje ‘of de scheiding vormen……..gedeelte” weggelaten is, schept ongelijkheid.
    Voordeuren en ramen die op de open galerij uitkomen, daarvan zou het onderhoud, herstel en vervanging voor rekening komen van de betreffende eigenaar, maar voordeuren en ramen die op een inpandige ruimte uitkomen zou weer voor gemeenschappelijke rekening komen.
    Het lijkt erop dat men bij de formulering van de tekst van de akte niet zorgvuldig genoeg is geweest.