Reageer op: Electronisch stemmen

#7069
Rob
Deelnemer

  “… Dat is de zoektocht maar vooralsnog is, als ik het goed begreep, het gebruik van TWINQ de enige oplossing die min of meer voldoende waarborgen biedt.”
  Ik weet niet of dat nu de juiste conclusie is.
  In het artikel wordt aangeraden om specifieke bepalingen omtrent digitaal stemmen op te nemen in de statuten of bij gebreke daarvan in het huishoudelijk reglement.
  Citaat: “De waarborgen die artikel 2:38 leden 6-9 BW biedt kunnen daarbij als uitgangspunt dienen. Waarborgen dienen betrekking te hebben op het vaststellen van de identiteit van de stemgerechtigde (door middel van een digitale handtekening bijvoorbeeld) en de veiligheid van de online verbinding (bijvoorbeeld een beveiligde internetomgeving waarop ingelogd dient te worden). Ook moet tijdens de vergadering bij betwisting van de stemuitslag aan het stemgedrag van de digitale stemmers op eenvoudige wijze kunnen worden aangetoond en moet een herstemming kunnen plaatsvinden.”
  Of Twinq ook in al deze waarborgen voorziet durf ik te betwijfelen.
  We kunnen alleen stellen dat de rechter in de betreffende kwestie van mening was dat de electronische stemprocedure met de nodige waarborgen was omkleed en de electronische stemprocedure in die kwestie in wezen niet verschilt van ‘bij volmacht stemmen’.