Reageer op: is een CV van een kandidaat bestuurslid toegankelijk voor alle leden?

#7088
Carla
Deelnemer

    Beste W. H. Bles,
    Een geweldige C.V. en daar aan toegevoegd een verklaring van goed gedrag, geven nog steeds geen enkele garantie dat alles in de VvE naar behoren verloopt.
    Beleidsdocumenten kennen we al binnen het appartementsrecht, n.l. de Modelreglementen en de Splitsingsaktes.
    Zowel een bestuur als de beheerder én alle leden dienen zich te conformeren aan hetgeen gesteld is in genoemde stukken.
    Wanneer een ieder zich dáár aan houdt kan een VvE naar behoren functioneren.