Reageer op: Ontbreken Meerjaren Onderhouds Programma

#7111
Carla
Deelnemer

  Beste Bert van Vliet,
  Met betrekking tot het MJOP zou ik me nog geen zorgen maken. Wel goed in de gaten houden. De wet is wel in gegaan per 1 januari 2018 maar elke VvE heeft drie jaar de tijd om te gaan voldoen aan de nieuwe maatregel. Je kunt de VvE en of haar bestuur nu dus nog niets verwijten.
  In de volgende ledenvergadering, wanneer de notulen worden goed ( of af ) gekeurd, kan je de opmerking kwijt dat je de opmerkingen van je gemachtigde, welke je niet terug vind in de notulen, mist.
  Of de notulen te laat zijn aangeleverd, kan ik niet beoordelen. Kijk je stukken en eventueel jullie huishoudelijk reglement erop na, of hier afspraken over gemaakt zijn.
  Je noemt de grote uitgave, zonder goedkeuring én zonder te zijn geagendeerd ter zijde. Echter hier zou ik wel direct aandacht aan besteden, gezien dat dit soort praktijken ongeoorloofd zijn. Kijk je eigen Modelreglement en Splitsingsakte erop na. Om de ongeoorloofde uitgaven tegen te houden, rest je, naar mijn idee, niets anders dan deze beslissing door de kantonrechter te laten vernietigen. Hier heb je 30 dagen, nadat jij er kennis van hebt kunnen nemen, de tijd voor. Ben je met een verweerschrift te laat, dan is er niets meer aan te doen.
  Uitgaven, ook al staan ze in het MJOP, dienen ten alle tijden de goedkeuring van de VvE, in vergadering bijeen. ( een noodgeval daar gelaten ) Dus op de agenda, een toelichting van het bestuur én stemmen door de leden, vervolgens 30 dagen wachten ( of er geen bezwaar wordt aangetekend ) en dan is uitvoering gerechtvaardigd.
  Met vriendelijke groet,
  Carla.