Reageer op: A V G

#7164
Rob
Deelnemer

    In een eerdere rechtszaak omtrent een dergelijke kwestie heeft de rechter aangegeven:
    “Met het bestuur van de VvE is de kantonrechter echter van voordeel dat de privacy van elk lid op zich meebrengt dat dit recht op informatie niet meebrengt dat een verplichting bestaat om, zonder dat daartoe een noodzaak bestaat, aan elk lid de bankrekeningnummers van de andere leden van VvE te verstrekken.”

    Om aan de verplichtingen van het inzage-recht in de reglementen binnen de VvE te voldoen is het volgens deze rechter voldoende wanneer het bestuur de leden desgevraagd een overzicht verstrekt van de individuele betalingen per lid, alsmede de data waarop deze bepalingen zijn verricht.
    Ik denk niet dat de nieuwe AVG hierin strenger is of zal zijn dan de huidige privacywetgeving. Dat is ook niet het doel van de nieuwe AVG.
    Er zal in de nieuwe AVG wellicht alleen meer vastgelegd moeten gaan worden.