Reageer op: Onjuiste inschrijving KvK

#717
Colin
Deelnemer

    Tsja, ik zou zeggen stuur een brief naar de Rabobank en de KvK, waarin je de situatie toelicht met onderbouwing vanuit de splitsingsakte en hun nadrukkelijk attendeert op het feit dat de bestuursleden niet bevoegd zijn. Ik zou verwachten dat de betreffende partijen dan vanzelf weer terugkomen bij de VvE om het bestuur op de vingers te tikken.
    Verder is mij niet helder hoe het bestuur precies benoemd had moeten worden. Er zijn sub-VvE’s die hun eigen ledenvergadering en bestuur hebben. Volgens mij stel je dat elke sub-VvE in haar eigen ledenvergadering ook een bestuurslid had moeten kiezen voor de hoofd-VvE. Dat is niet gebeurd. In plaats daarvan hebben de besturen van de sub-VvE’s onderling besloten wie van hen plaatsneemt in het bestuur van de hoofd-VvE. Wat is verder de betekenis van de hoofd-VvE? Organiseert deze een ledenvergadering waarvoor dan alle leden van de sub-VvE’s worden uitgenodigd? Zo ja, dan is elk besluit van deze vergadering per definitie een nietig besluit, een besluit dat geacht moet worden niet te zijn genomen, omdat het bestuur niet bevoegd is een ledenvergadering bijeen te roepen.
    Los van het feit dat ze formeel niet benoemd zijn, maak je ook niet duidelijk wat je bezwaren zijn. De betreffende personen zijn benoemd als bestuurslid van een sub-VvE. Zijn ze dan ineens niet capabel om zitting te nemen in het bestuur van een hoofd-VvE? Niet om de gang van zaken goed te praten, maar mensen die bereid zijn zich in te spannen voor een VvE en verantwoordelijkheid te nemen voor het reilen en zeilen van een VvE zijn tegenwoordig met een lampje te zoeken. Je kunt ze ook het voordeel van de twijfel geven.