Reageer op: Rente / rendement reserve VVE

#34985
monaster
Deelnemer

  Bij ons staat het volgende in de splitsingsakte over beleggen:
  “De vergadering zal kunnen besluiten tot beleggen
  van de geldmiddelen van het reservefonds, welke  beslissing echter niet
  anders zal mogen geschieden dan op de wijze als aangegeven in de Wet
  van acht december negentienhonderd achtenentachtig, (houdende
  ondermeer intrekking van de Beleggingswet) juncto artikel L15, eerste —
  l id van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet.”
  Kan iemand me vertellen wat daar in staat en waar ik dat kan vinden.