Reageer op: Bekostigen uit de VvE bijdragen van onderhoud gemeenteplantsoen

#34986
Rob
Deelnemer

  Hoi Aat,
  Beide bestuurders zijn naar mijn idee hun boekje flink te buiten gegaan en zouden daar ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.
  Het onderhoud van het gemeentegroen is geheel geen VvE aangelegenheid en daar kan en mag de ALV niet over besluiten, laat staan de bestuurders alleen.
  Hoe de bestuurders het groenbedrijf gaan betalen moeten zij maar zien, maar dat mag niet op kosten of voor rekening van de VvE.
  Het lijkt me zeer verstandig om bij de jaarvergadering goed op de exploitatierekening te letten, in het bijzonder uiteraard op de kosten van het groenbedrijf.
  Zijn die kosten toch aan de VvE doorbelast zou ik in ieder geval tegen decharge verlening aan het bestuur stemmen.
  Stemt de meerderheid toch voor, dan zou je dat besluit ter vernietiging aan de rechter voor kunnen leggen.
  Het kan ook nog gebeuren dat het bestuur in de vergadering achteraf een akkoord van de ALV vraagt voor de werkzaamheden van het groenbedrijf.
  Ook in dat geval zou ik uiteraard tegen stemmen maar zal je ook dan, wanneer de meerderheid daar toch mee in zou stemmen, naar mijn idee genoodzaakt zijn een gang naar de rechter te maken.