Reageer op: Bekostigen uit de VvE bijdragen van onderhoud gemeenteplantsoen

#7191
aatvogel
Deelnemer

    Het bestuur heeft mij laten weten dat zij mijn actie om alle bewoners te vragen hoe zij over de situatie denken, te beschouwen als een motie van wantrouwen en dat zij niet terugkomt op de beslissing om VvE gelden te gebruiken voor onderhoud van de groenvoorziening van de gemeente.
    Het is natuurlijk erg krom als eerst het bestuur zelf een besluit neemt om vervolgens te zeggen: “dit punt zal geëvalueerd worden op de ALV in 2019 en daarna zal door de ALV besloten worden of dit gecontineerd wordt”
    Wat Bob zegt is natuurlijk waar. De kosten voor het aanspannen van een rechtszaak staan natuurlijk in geen verhouding met het bedrag dat het onderhoud van de groevoorziening kost. Maar daar gaat het mij in eerste instantie niet om. Het gaat er mij om dat het bestuur niet handelt in het belang van de eigenaars en dat zij wellicht denkt gemakkelijk weg te komen met haar handelswijze omdat zij weet dat het gaan naar de rechter de meeste eigenaren zal afschrikken
    ik zal het advies van Rob ter harte nemen. Zou ik uiteindelijk toch besluiten t.z.t. het oordeel van de rechter te vragen dan zou ik graag willen weten aan welke kosten ik moet denken en hoe hoog deze in totaal naar schatting zijn.  Als de rechter de handelswijze van het bestuur afkeurt kan het bestuur dan ook verplicht worden de kosten van het geding te betalen?