Reageer op: Ondertekenen gebruikersvergunning

#720
Rob
Deelnemer

  Hoezo wil het bestuur daar geen energie in steken?
  Daar zijn zij zelfs toe verplicht.
  MR1992 art. 29
  1. Bij overtreding of niet-nakoming van een der bepalingen van de wet, van het reglement of van het eventuele huishoudelijk reglement, hetzij door een eigenaar, hetzij door een gebruiker, zal het bestuur de betrokkene een schriftelijke waarschuwing doen toekomen bij aangetekende brief en hem wijzen op de overtreding of niet-nakoming.
  En wat zou dan het voordeel voor de VvE volgens de beheerder eigenlijk zijn?
  Dat een rechter het belang van een dergelijke verklaring wel erkent is te lezen op http://www.rijssenbeek.nl/bestanden/files/Nieuwsbrief%202011_03.pdf