Reageer op: Onderhoud buiten de ALV om

#729
Colin
Deelnemer

    Welk recht denken ze dan te kunnen ontlenen aan dat artikel? In lid 2 staat duidelijk dat het bestuur geen opdrachten kan verstrekken die een door de vergadering vastgesteld bedrag overschrijden. Waarschijnlijk heeft de vergadering nooit een bepaalde limiet vastgesteld, laat staan dat er een machtiging is verleend.
    Dat het bestuur buiten de vergadering om een lening is aangegaan, is helemaal ongehoord en in strijd met het MR en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ze zadelen de leden ongevraagd op met renteverplichtingen. Dat is onbestaanbaar. Deze bestuursleden horen thuis in de gevangenis.