Reageer op: Huidige vve beheerder ontslaan tijdens twee vergadering

#742
Colin
Deelnemer

  Let op dat de zaken goed helder zijn. Je gaf eerder aan dat je jezelf in een eerdere vergadering tot voorzitter hebt benoemd. Sta je ook bij de KvK ingeschreven als bestuurder?
  Bij grotere VvE’s die gebruik maken van een externe beheerder, heeft deze doorgaans alleen de rol van administratief en technisch beheerder en wordt hij door het bestuur van de VvE aangestuurd.
  Bij kleinere (inactieve) VvE’s heeft de beheerder vaak een dubbele pet op: naast de rol van beheerder is hij ook de formele bestuurder van de VvE, inclusief inschrijving bij de KvK. Ik ga er vanuit dat dit bij jouw VvE niet het geval is. Met andere woorden, dat ontslag van de bestuurder en uitschrijving bij de KvK niet aan de orde is. Wat resteert is dan alleen het opzeggen van de beheerovereenkomst.
  Als het voorgaande klopt (de beheerder is geen bestuurder), zou ik de vergadering als volgt insteken. Lever bij de beheerder het volgende agendapunt in met bijbehorende toelichting:
  Uitvoering beheertaken VvE
  Als lid en bestuurder van (naam VvE invullen) heb ik de begroting tegen het licht gehouden. Ik ben tot de conclusie gekomen dat de kosten van het externe beheer een relatief groot deel uitmaken van de maandelijkse VvE-bijdrage. Verder heb ik vastgesteld dat het debiteurenbeheer in de huidige situatie te wensen over laat. De indruk bestaat dat de beheerder weinig tot geen prioriteit geeft aan het aanpakken van betalingsachterstanden van leden. Ik ben van mening dat het beheer kwalitatief beter en tegen lagere kosten uitgevoerd kan worden als de VvE het beheer in eigen hand neemt. Resumerend wil ik de vergadering daarom voorstellen de overeenkomst met de externe beheerder te beëindigen en het beheer van de VvE op te dragen aan de heer (eigen naam invullen) tegen een vergoeding van EUR 300,- per jaar.
  Voilà, panklaar! Alle leden van de VvE zijn precies op de hoogte van het voorgestelde besluit. Dat ze de Nederlandse taal niet optimaal beheersen, laat ik gemakshalve maar even buiten beschouwing. Nu maar hopen dat de beheerder geen volmachten van de andere 2 eigenaren ronselt om jouw voorstel weg te stemmen.