Reageer op: Extra vergadering ivm verbouwingsaanvraag

#744
Colin
Deelnemer

    Nee, dat is niet mogelijk. De lasten van de VvE kunnen alleen op basis van de breukdelen over de leden worden verdeeld. Hoe vaak er ook wordt vergaderd, de kosten van die vergaderingen maken gewoon deel uit van de realisatiecijfers in de jaarstukken en kunnen niet worden doorbelast aan individuele eigenaren.
    Het zou ook volkomen onwenselijk zijn, omdat jij een persoonlijk belang in de vergadering hebt. In het geval dat de vergaderkosten voor jouw rekening komen en de vergadering neemt vervolgens een besluit dat niet in jouw straatje past, voel je je enorm bekocht.
    De keerzijde van de medaille is dat je als individuele eigenaar geen extra vergadering kunt afdwingen. Als het bestuur bepaalt dat je maar moeten wachten tot die ene jaarlijkse vergadering, dan moet je het daarmee doen. Het enige alternatief is een schriftelijk verzoek aan het bestuur van een aantal eigenaren dat tenminste 10% van het stemmenaantal vertegenwoordigt. Als het bestuur hier geen gehoor aan geeft, kan deze groep zelf een vergadering bijeen roepen. Zie artikel 33, lid 3 en 4 van het modelreglement 1992.