Reageer op: Uitvoering project zonder instemming ALV

#7658
Carla
Deelnemer

  Beste Valerius,
  Art. 62 uit Modelreglement 2006 is een nieuwe bepaling.
  De bepaling houdt in, dat de eigenaars, naast de bestaande wegen om geschillen aan de rechter voor te leggen, er ook voor kunnen kiezen die geschillen aan deskundigen voor te leggen, zodat door middel van arbitrage of bindend advies een oplossing kan worden bereikt. Ook maakt het artikel gewag van de mogelijkheid van mediation.
  Deze toelichting komt uit het boek van mr. N.L.J.M. Rijssenbeek met de titel: De Model – Splitsingsreglementen toegelicht
  Het boek is uit 2015. mr. Rijssenbeek geeft in dit boek ook aan dat er, op het moment van schrijven, nog geen college van arbiters en/of mediators op het gebied van het appartementsrecht zijn.
  Ik acht het niet uitgesloten dat die er anno 2018 wel zijn. Je zou kunnen overwegen even contact te zoeken met een advocatenkantoor die bekend is met het appartementsrecht.
  Je zit in een uiterst ingewikkelde situatie m.i., waarbij het advies van @ Rob, eerder in dit draadje, welke ik bevestigde, naar alle waarschijnlijkheid de beste is. Probeer een dossier op te bouwen van hetgeen, tot heden, gezegd en geschreven staat in de door jou genoemde kwestie.
  Wens je veel succes, doorzettingsvermogen én goede moed.
  Met vriendelijke groet,
  Carla.