Reageer op: Verzending jaarstukken vve

#7990
Rob
Deelnemer

    Hoi Forma,
    Blijft mijn vraag dan, wáár in de AVG, of in de akte of in de wet is bepaald dat het register van eigenaren uitsluitend NAW gegevens mag bevatten?
    De AVG zelf bepaald toch nergens welke gegevens precies voor welk doel gebruikt mogen/moeten worden?
    Vandaar mijn eerdere stellingname dat een toestemming in deze kwestie eerder verplicht is omdat de akte of wetgeving dat bepaald dan dat de AVG dat voorschrijft.
    Pas wanneer het emailadres bijvoorbeeld gebruikt gaat worden voor andere zaken die niet op een verplichting berusten, zoals de bekende nieuwsbrief, zou men naar mijn mening pas specifieke toestemming nodig hebben.