Reageer op: Hondenverbod in huishoudelijk reglement VvE

#8009
Bob
Deelnemer

  Kort gezegd komt het er dus op neer dat de VvE het behoud van de gemeenschappelijke eigendommen tot doel heeft, …..   

   

  Een VvE wordt enkel opgericht voor een doeltreffend onderhoud aan het complex.
  Alleen dat doel moet nagestreefd worden !

  Hi Rob,
  Naar mijn stellige overtuiging heeft de VvE meer taken en bevoegdheden dan onderhoud in engste zin.
  Zie bijvoorbeeld wat de vergadering allemaal kan en mag regelen al dan niet via het HHR.
  Belangen van de eigenaars strekken veel verder. Denk bijvoorbeeld aan de ruimschoots aanwezige jurisprudentie over hinder, overlast, ontzegging van gebruik tot en met BBQ’s en Nieuwjaarsrecepties. Vandaar ook dat de rechter in een belangenafweging tot onderhavig vonnis heeft kunnen komen. De uitspraak staat en heeft wat mij betreft tot een non-discussie geleid.
  Met vriendelijke groet, Bob