Reageer op: Hondenverbod in huishoudelijk reglement VvE

#8017
Bob
Deelnemer

  Hoort die uitspraak niet thuis in het rijtje juridische missers?

  Neen, ik heb het over de initiële uitspraak waarmee dit topic start. Die uitspraak is glashelder en die staat. Jij citeert daarentegen uit een uitspraak in kort geding, en daar heb ik niets over geschreven.

  In het wetboek staat nergens dat de vergadering bevoegd is regels te stellen betreffende het gebruik van de privégedeelten, er staat alleen:

  Wederom neen. 5:128 BW verbiedt niet om zaken te regelen v.w.b. het gebruik van privé-gedeeltes. Dat verbiedt de gehele titel 9 van 5 BW niet.
  Merk op dat bijvoorbeeld MR1992 artikel 44 lid 1 b. dit juist expliciet toestaat. Lees in dit verband ook mijn eerdere post aan jouw adres.
  Het MR maakt deel uit van de AvS en er is geen sprake van strijd met “hogere regelgeving”. Alles keurig volgens het boekje.

  Volgens mij valt het verder nog wel mee met zaken die een VvE mag regelen buiten het onderhoud van het gebouw om.

  Zie op dit punt bijvoorbeeld MR1992 artikel 44.
  Met vriendelijke groet, Bob.