Reageer op: Hondenverbod in huishoudelijk reglement VvE

#8019
RonaldL
Deelnemer

    1. Een vernietigbaar besluit is nog steeds een besluit. Als geen (of niet tijdig) vernietiging ingeroepen wordt,  is het besluit toch geldig. Misschien gevoelsmatig raar, maar juridisch juist.
    2. De wet gebiedt of de wet verbiedt. Soms als volgend recht soms als dwingend recht. De wet gebiedt regels omtrent gezamenlijke gedeelten, maar verbiedt niet het stellen van regels aangaande prive gedeelten. Het is dus juridisch correct dat per MR, verwijzend naar een vastgesteld HHR, regels aangaande gebruik van prive gedeelten worden bepaald. Het is geen strafrecht maar zakenrecht. Het zakenrecht is vrijer, in dier voege dat zolang gewaarborgd is dat partijen de regels kennen of hadden kunnen kennen, eigen regels gesteld mogen worden mitsdien niet verboden.