Reageer op: Hondenverbod in huishoudelijk reglement VvE

#8022
Rob
Deelnemer

  1. Een vernietigbaar besluit is nog steeds een besluit. Als geen (of niet tijdig) vernietiging ingeroepen wordt, is het besluit toch geldig.

  Inderdaad, een vernietigbaar besluit is nog steeds een besluit.
  Een nietig besluit is echter ongeldig en de nietigheid kan ook ruim na een maand nog ingeroepen worden.
  In het geval van MR1992 art. 37 lid 4 is er naar mijn mening alleen een besluit genomen als alle eigenaars schriftelijk hun instemming hebben betuigd.
  Wanneer in een reguliere vergadering het quorum niet is gehaald is en er toch een besluit is genomen is het besluit toch ook nietig.
  In feite is in dit geval het quorum (100%) ook niet gehaald.
  Ook aan jou de vraag,
  Wat is dan de strekking van BW5:128 lid 1 als de vergadering ook de bevoegdheid zou hebben als het niet zo omschreven zou zijn?