Reageer op: Notulen naam aanwezigen/afwezigen

#8082
William
Deelnemer

    Goeieavond,
    “Van onze vve beheerder kregen we ook de mededeling dat vanwege de nieuwe wet persoonsbescherming (AVG) die sinds mei 2018 van kracht is, geen presentielijsten meer in [naam beheerder]-portal zichtbaar zijn, evenmin als de vermelding van de aan/afwezigen tijdens de ledenvergaderingen.”
    Dat is niet correct, via het portaal zijn per vergadering de aan- en afwezigen te zien, evenals de volmachtgevers en -ontvangers.
    “Uiteraard liggen deze wel ter inzage op kantoor bij [naam beheerder] en worden goed gearchiveerd. Men moet nota bene met gebruikersnaam en wachtwoord inloggen bij de beheerder, zou het toch kleine moeite zijn de lijst te vermelden?? Zo hebben we geen enkele controle op het behaalde quorum en of er rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.”
    Zie bovenstaande.