Reageer op: Overlijden van bestuurslid

#8090
Carla
Deelnemer

    @ Peter en @ Rob, ik denk dat er toch nog een uitweg is voor deze kwestie. Het is vanzelfsprekend niet aan het bestuur om een nieuwe penningmeester te benoemen maar aan de leden. Kijk je nu naar b.v. art.37, lid 4 van Modelreglement 1992, daarin staat: ” Met een besluit van de vergadering staat gelijk een voorstel, waarmede alle eigenaars schriftelijk hun instemming hebben betuigd.” Dit art. gaat terug op art. 2:40 lid 2 van het B.W. Er zijn echter twee voorwaarden om een dergelijk besluit te nemen nl. het bestuur moet voorkennis hebben en er moet sprake zijn van unanimiteit. De leden zullen dan wel allen vóór moeten stemmen. Bij een nee of onthouding, dan zal er gewacht moeten worden met een benoeming tot de eerstvolgende vergadering.
    Met vriendelijke groet, Carla