Reageer op: Regels/afspraken gemaakt in het verleden

#8098
RonaldL
Deelnemer

    Precies, bw 2:10. Maar dat artikel zegt alleen maar dat er een minimum bewaartermijn is van 7 kalenderjaren van de administratie. Dat artikel zegt niet dat je de gegevens moet vernietigen daarna. En dat is maar goed ook. Want notulen en besluitenlijsten kunnen maar beter heel lang bewaard blijven. De geldigheid van besluiten is namelijk niet beperkt tot die 7 jaar. Er is sinds enige tijd andere wetten, betreffende persoonsgegevens, die een maximale bewaartermijn aangeven. Soms is er een termijn genoemd, soms is de termijn door de organisatie zelf te bepalen en te verantwoorden. Er ontstaat zo een spanningsveld tussen het lang willen (moeten) bewaren van besluitenlijsten, maar het moeten wissen van persoonsgegevens. Daar is op zich niks mis mee, maar in de praktijk best lastig. Het is dus van belang de notulen in de toekomst persoons-wis-bestendig te maken. Als een eigenaar het appartementsrecht heeft vervreemd, komt er onherroepelijk een moment dat zijn gegevens gewist moeten worden. Besluiten waar deze eigenaar aan meegewerkt heeft (gestemd heeft) blijven ook daarna rechtsgeldig.