Reageer op: Regels/afspraken gemaakt in het verleden

#8100
pakkans23
Deelnemer

    de bewaartermijn(en) geven een minimumverplichting; als in enig verslag de naam van een lid wordt genoemd zal dat toch geen aanleiding kunnen zijn omdat verslag te vernietigen? zo ook de presentielijst die een essentieel onderdeel van de notulen is; de naam verwijderen kan immers ook niet omdat het verslag is vastgesteld; wijzigingen achteraf van een verslag hebben karakter van fraude;
    notulen waarin verplichtende beslissingen/besluiten zijn opgenomen moeten bewaard blijven zolang deze aan de orde kunnen komen.