Reageer op: Waterleiding, afwijking modelreglement hoe interpreteren

#8145
Bob
Deelnemer

  Hi Anna,
  Je geeft aan dat alle appartementen een eigen watermeter hebben. Met dat gegeven, en MR1992, is alles na de eigen watermeter privé, en dus absoluut niet gemeenschappelijk.
  Nu het gebouw 8 verdiepingen telt is voor mij aannemelijk dat het leverpunt van het waterleidingbedrijf direct bij een gemeenschappelijke hoofdmeter ligt, met daarachter een hydrofoorinstallatie. Het water wordt zo aan de respectieve appartementen geleverd via een leiding die de VvE toebehoort, en die niet privé is.
  Na de hydrofoorinstallatie vertakt de leiding mogelijk/waarschijnlijk om vervolgens, via verschillende stijgleidingen, per tak een aantal appartementen via de eigen watermeter van water te voorzien.
  De toegevoegde waarde van de bepaling in de AvS kan daarmee liggen in het feit dat de verschillende takken die anders volledig gemeenschappelijk zouden zijn, per tak/stijgleiding het exclusieve “probleem” worden voor alleen maar die appartementen die op die specifieke tak zijn aangesloten.

  In afwijking van het in artikel 9 lid 1 sub b bepaalde worden de ….waterleidingen…, voorzover gelegen binnen  de privegedeelten ten behoeve waarvan zij bij uitsluiting strekken, tot het betreffende  privegedeelte gerekend.

  Om die reden kan in de AvS privégedeelten in meervoud staan en die tak zou bij uitsluiting van alle appartementen tezamen (volledig gemeenschappelijk), strekken tot slechts enkele op die stijgleiding aangesloten appartementen. Niet geheel gemeenschappelijke takken, maar ook niet privé-takken, maar per stijgleiding gemeenschappelijk voor de daarop aangesloten appartementen.
  Met bovenstaande zou de lekkage voor rekening komen van alleen maar die eigenaars/appartementen die op die lekkende tak zijn aangesloten via de eigen meter.
  Met vriendelijke groet, Bob