Reageer op: Volgorde verzekeringen aanspreken

#8168
Bob
Deelnemer

  Hi Anna,
  In een poging om enige helderheid te verschaffen het volgende.
  Het begint wat mij betreft met de verzekeringen.
  Als eerste de opstalverzekering die de VvE verplicht heeft afgesloten. Het gaat bij de verzekering niet echt over de schuldvraag, maar veeleer over de oorzaak van de lekkage en de polisvoorwaarden. Indien de reden/oorzaak van de lekkage bekend is kijkt men naar de polisvoorwaarden om te bezien of sprake is van een gedekte gebeurtenis. Zo sprake is van een gedekte gebeurtenis is de opstalverzekering gehouden de schade te vergoeden.
  De eigen inboedelverzekering speelt meestal ook een rol. Mocht de opstalverzekering de schade moeten vergoeden komt regelmatig toch de eigen inboedelverzekering in beeld. Dit op grond van het feit dat degene die de schade lijdt zich zal moeten inspannen om de schade van de verzekerde/verzekeraar (zoveel mogelijk) te beperken. De opstalverzekering vraagt in het voorkomende geval om een poging de schade (deels) te laten vergoeden door de eigen inboedelverzekering. Mocht de eigen inboedelverzekering niets vergoeden dan vraagt de opstalverzekering normaliter om een afwijzing/weigering van de inboedelverzekering.
  Pas wanneer de verzekeraars hebben gesproken en hun respectieve standpunten hebben ingenomen wordt duidelijk wat de (resterende) schade van enig “slachtoffer” is. Dan komt als vanzelf de vraag aan de orde over wie, bij gebrek aan vergoeding door enige verzekeraar, voor de (resterende) schade gaat/moet opdraaien. Dat is het moment waarop de schuldvraag en verwijtbaarheid op tafel komen. Mochten alle partijen “duiken/weigeren” dan begint het “spel” rond aansprakelijk stellen. De vragen die dan gaan spelen betreffen de kans op succes wanneer men iemand aansprakelijk stelt. In het gemeen eindigt die ronde regelmatig in een juridische procedure waarvan de uitkomst door de bank genomen erg onzeker is. Vandaar dat ik al eerder schreef dat goed overleg met alle betrokken partijen, redelijkheid en billijkheid, hopelijk tot een voor allen aanvaardbare minnelijke oplossing kan leiden (en al helemaal bij gebrek aan een eigen rechtsbijstandverzekering!).
  Met vriendelijke groet, Bob