Reageer op: VvE van 3, Wie is The Board, wie blijft er over voor commissies?

#82188
Rob
Deelnemer

  Ik probeer vast te stellen wat de juridische structuur moet zijn.

  Zie MR1973 artikel 32 lid 5, … Door de vergadering wordt uit de eigenaars of hun echtgenoten een voorzitter en een plaatsvervangend
  voorzitter benoemd.

  artikel 40 lid 1, … Het bestuur van de vereniging berust bij de administrateur, die benoemd wordt door de vergadering. Deze zal ook een plaatsvervangend administrateur kunnen benoemen.

  en

  BW2:48, … Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.