Reageer op: Opstarten procedure bij rechtbank

#8219
JHKoornstra
Deelnemer

    Bedankt voor jullie reacties, maar het is niet helaas niet zo eenvoudig om een meerderheid aan stemmen te vergaren als én het bestuur/beheer, én de voorzitter hun invloed aanwenden. Er is bijvoorbeeld niemand meer die zich voor de kascommissie wil aanmelden, en mocht er een lid zijn dat zich kandidaat stelt, dan laat de voorzitter duidelijk merken dat dat lid niet welkom is als lid van de kascommissie en dus beter niet verkozen kan worden. Inderdaad er is de laatste twee jaar geen decharge verleent aan het bestuur en er zijn ook geen verklaringen, al dan niet goedkeurend, door een kascommissie of AA/RA-accountant  afgegeven!
    Bovendien heeft het bestuur en de voorzitter bedacht dat vragen over beleid, jaarrekening en begroting alleen schriftelijk en ‘tijdig’ (dat wil zeggen enkele dagen!) vóórdat  de ALV wordt gehouden bij de Voorzitter ingeleverd moeten zijn, zodat bestuur/voorzitter ook schriftelijk, meestal per E-mail kan reageren (dus niet meer in de ALV, en dat terwijl het Reglement (model 1983) zegt dat ieder lid het recht heeft om in de ALV het woord te voeren!) Ik heb overwogen om alle leden een brief te sturen waarin een en ander uiteen gezet wordt, maar dat is ook wel erg drastisch en bovendien vraag ik me af of de leden zich tegenover de nogal arrogante houding van bestuur/beheer en voorzitter ‘durven’ te verweren. Daarom lijkt mij een gang naar de rechter een betere methode.
    Ondertussen heb ik op de site http://www.rechtspraak.nl al het een en ander gevonden over hoe zo’n procedure op te starten, maar een voorbeeld zou wel zo welkom zijn. Dus: weet één van jullie waar zo’voorbeeld is te vinden, ik houd me aanbevolen.