Reageer op: Ondergrens quorum algemene ledenvergadering

#8224
Rene
Deelnemer

  Het lijkt mij van groot belang dat de beheerder of bestuur de presentielijst vast stelt zodat de gestelde quorum verplichtingen ook op een later punt nog bewezen kunnen worden. In principe zouden die stukken voor iedereen van de VVE inzichtelijk moeten zijn.
  Vaak zie je dat er bij onvoldoende opkomst er een verplichte tweede vergadering gehouden wordt, waar alleen de punten definitief gemaakt kunnen worden die op de 1e ALV tot stemming ingebracht zijn. Deze punten dienen duidelijk gecommuniceerd te worden op de uitnodiging van de 2e vergadering.
  De 1e vergadering opschorten en een tweede uitschrijven bij onvoldoende quorum wordt veel gedaan, maar is dus absoluut een verkeerde interpretatie van de regels!
  Nieuwe punten inbrengen op de 2e vergadering mag/kan, maar moeten eveneens bij onvoldoende quorum op een derde (voor deze punten dus de tweede) vergadering opnieuw behandeld en ter stemming gebracht worden.
  In modelreglement van 2017  artikel 56.5 staan een aantal situaties waarbij een quorum geld voor de opkomst. Onder die opsomming valt heel veel!
  en voor die situaties geldt:

   In een vergadering, waarin minder dan twee derden van het totaal aantal stemmen kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit worden genomen.

  Voor deze zaken dient dus een tweede vergadering gehouden te worden waarbij deze quorum voor de opkomst komt te vervallen. Niet die voor de stemming zelf!

  In deze tweede vergadering kan over de aanhangige onderwerpen een besluit met twee derden meerderheid worden genomen, ongeacht het aantal stemmen dat op deze tweede vergadering kan worden uitgebracht.

  Dus hoewel er in modernere reglementen dus geen absoluut quorum geld voor de opkomst, geldt er wel een quorum voor veel beslissingen op die ALV genomen kunnen worden.