Reageer op: Boeteregeling

#8242
Carla
Deelnemer

  Uit de praktijk…….ook wij hebben een schoonmaakbedrijf. Met dat bedrijf is afgesproken wat/hoe en hoe vaak zij de beschreven , algemene ruimten reinigen. In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat de bewoners/eigenaars het ‘eigen’ deel van de galerij schoon dienen te houden en bij sneeuwval begaanbaar. Tevens dienen de leden de afvoerroosters bij de hemelwaterafvoeren vrij te houden van vuil, steentjes, bladafval en aarde. ( er staan planten op de galerijen ).
  In het huishoudelijk reglement is een uitgebreide boetebepaling opgenomen. De laatste regel luidt als volgt: € 100,00 in het geval van overtreding van de overige regelgeving als bedoeld in dit huishoudelijk reglement.
  Tevens staat erin dat de boetes pas na het verzenden van tweemaal een schriftelijke waarschuwing aan de betrokkenen kunnen worden opgelegd. Beroep hiertegen staat open bij de Vergadering van Eigenaars.
  Ik denk dat Marloes wel even moet gaan kijken welk Modelreglement bij haar van toepassing is. Want pas in 1992 is het opleggen van de boete aan het bestuur en de oudere reglementen laten dit aan de Vergadering. Met als gevolg dat je voor een boete eerst de toestemming nodig hebt van de vergadering.
  Ik zou de formule, zoals gedacht door Marloes, het laten betalen van de rekening van de schoonmaker afraden. Regel het in het huishoudelijk reglement en zorg daarbij wel voor het juiste quorum en stemmen. ( gekwalificeerde meerderheid ).
  Met vriendelijke groet, Carla