Reageer op: Boeteregeling

#8271
Rob
Deelnemer

    Voor de duidelijkheid; Ik moedig de pogingen tot ‘zelfredzaamheid’ in een VvE aan hoor, als men bereid is zelf algemene ruimten schoon te maken is dat natuurlijk een uitstekend initiatief. Ik denk echter dat een dergelijk initiatief louter op vrijwillige basis kan gebeuren en niet kan worden afgedwongen, niet via het HHR noch via op een ALV gemaakt afspraken.

    Helemaal mee eens !
    Wat betreft de ‘zelfredzaamheid’ breng ik graag dit artikel ook nog eens onder de aandacht, over een VvE die al 28 jaar een beleid hanteerde van ‘zelfredzaamheid’.
    Citaat slotzin: “Het Hof ’s Gravenhage heeft er naar mijn mening juist aan gedaan om afwijkende zienswijze van de rechtbank te corrigeren door niet in de splitsingsakte opgenomen zelfwerkzaamheid als niet bindend te kwalificeren.