Reageer op: Bevoegdheden financiële commissie ?

#8298
Bob
Deelnemer

  Hi Helene,
  Wat een verhaal, en wat een drama. Goed dat je er zo mee bezig bent. Zie dat je je (noodgedwongen) aardig in de materie hebt verdiept.
  Met de feiten die jij hier aandraagt kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat het bestuur een geheel eigen opvatting heeft over het agenderingsrecht van de leden (wordt eenvoudig met voeten getreden), over haar eigen (financiële) mandaat en beslissingsbevoegdheid (en het buiten de vergadering om aangaan van overeenkomsten met grote (rechts)gevolgen), alsook over het begrip spoedeisend (urgentie).
  In reactie op jouw vragen het volgende.

  Van wie is deze tegelvloer dan, wie is verantwoordelijk bij schade en betaalt hiervoor het herstel? Als het appartement verkocht wordt en de nieuwe eigenaar besluit de tegels te verwijderen hebben wij weer een probleem. Worden hier afspraken over vastgelegd?

  De tegelvloer zou wat mij betreft, en zeker gezien het doel en nut van de tegels, tot de gemeenschappelijke zaken behoren (MR2006 artikel 17 lid 1.c.)
  Daarmee zijn de kosten van onderhoud, schade en herstel eveneens voor rekening van de VvE.
  Ondanks voorgaande lijkt het me,zeker gegeven de omstandigheden, wijs om e.e.a. expliciet te maken door te agenderen voor 31 oktober, onder verwijzing naar artikel 18, om het geheel toch maar vast te leggen, bijvoorbeeld in het HHR. Zekerheid boven alles.

  Bovendien dekt de opstalverzekering van de VvE de schade in ons appartement niet, omdat dit een fout in de constructie betreft en achterstallig onderhoud. Op vragen hierover krijg ik geen enkele reactie van het bestuur.

  Wat mij betreft klopt het dat de opstalverzekering niet dekt, deze kwestie valt ongetwijfeld onder de uitsluitingen.
  Je zou een poging kunnen wagen om de VvE en haar aansprakelijkheidsverzekering aan te spreken vanwege nalatigheid en ineffectief optreden, en mede vanwege nalatigheid bij het onderhoud. Heb zelf onvoldoende gegevens/feiten om te kunnen aangeven wat de kans op succes zou zijn.
  Hoop voor je dat je een eigen rechtsbijstandverzekering hebt, anders wordt het heel moeilijk zo niet te kostbaar en onmogelijk.
  Hoop dat je aan dit verhaal iets hebt.
  Met vriendelijke groet, Bob