Reageer op: Bevoegdheden financiële commissie ?

#8303
Helene
Deelnemer

  Hoi Bob en Rob,
  Hartelijk dank voor jullie reacties. Natuurlijk is mijn opmerking over de financiële commissie sarcastisch bedoeld.
  Zolang wij een bestuur hebben wat niet functioneert, de regels niet in acht neemt en hierbij ondersteund wordt door de beheerder en grooteigenaar zal er niet veel veranderen. Tel daarbij de onverschilligheid van de leden die alles wel best vinden en de diverse commissieleden die denken zich alles te kunnen permitteren onder het mom van wij zijn vrijwilligers en besparen de VvE veel geld.
  De grooteigenaar bv. is verleden jaar gekozen tot kascommissielid en dit jaar als bestuurder. Deze stelt de VvE aansprakelijk voor schade in een huurwoning voor een bedrag van ruim € 9000,00. Het bestuur wijst elke aansprakelijkheid af maar besluit wel tot betalen. (gehele mailwisseling tussen grooteigenaar en bestuur gevonden in Twinq). Ik heb de beheerder en het bestuur direct dringend verzocht dit niet te betalen maar dit tijdens de vergadering aan de leden voor te leggen. Ik wil graag weten waarom ik als VvE lid aansprakelijk wordt gesteld. Jullie raden het al, de rekening is betaald en getracht zal worden dit te verhalen op de leverancier van de verwarming. Toch niet gek dat ik weinig vertrouwen heb in zijn controle van verleden jaar en genoemd bedrag zal dit jaar ook wel weer weggepoetst worden. Misschien heel toevallig, maar door een “complicatie” in Twinq heb ik geen inzage meer in de financiële administratie.
  Ervaring leert dat het niet is toegestaan tijdens de vergadering kritische vragen te stellen.
  De vergaderingen worden gedomineerd, geregisseerd en gedicteerd door het bestuur.
  Wat te denken van een voorzitter a.i.(!) die na het nemen van een  besluit, wat volgens de grooteigenaar kan worden aangevochten, de aanwezige leden vraagt na te denken over het feit dat men continue de wil wordt opgelegd door een kleine groep eigenaren. (deze kleine groep wijst alleen maar naar de reglementen) en dit in de volgende vergadering wil bespreken!! Want volgens hem is het doel van een VvE saamhorigheid en pas als het misgaat kan men terugvallen op de regels. De arrogantie ten top.
  Deze dictator is onlangs opgestapt.
  Vanwege de niet kritische houding van de leden ging en gaat er veel mis in onze VvE. En daar zal de VvE financieel de schade van gaan voelen.
  Een klein lichtpuntje: 1 dag na de nieuwsbrief van september ontvingen de leden een nieuwsbrief met als onderwerp: Bestuurscrisis. 4 van de 5 bestuursleden hebben aangegeven hun functie te willen neerleggen, zelfs per direct. Maar in goed overleg is besloten tot 31 december aan te blijven, om het blijvende bestuurslid te ondersteunen.
  Ik vrees dat ik nog een lange weg te gaan heb eer de lekkage is opgelost en ik aan herstel binnen mijn appartement kan beginnen. En waarschijnlijk een gevecht zal moeten aangaan de schade vergoed te krijgen!