Reageer op: Bestuur met quorum aan volmachten

#831
Colin
Deelnemer

  Van dergelijke VvE’s zijn legio voorbeelden. Een of enkele grooteigenaren, in voorkomende gevallen met een dubbele pet (zowel eigenaar als beheerder) vormen een dictatuur, waardoor de resterende eigenaren geen noemenswaardige invloed hebben op de besluitvorming.
  De beste remedie: bezint eer gij begint en koop nooit een appartement in een dergelijke VvE. Het bespaart je eindeloos veel ergernis, frustratie en derving van woongenot.
  De enige weg loopt via de rechter, die besluiten van de vergadering kan toetsen aan de beginselen van redelijkheid en billijkheid. Ook hiervan zijn voorbeelden te vinden in de jurisprudentie, waaruit blijkt dat de rechter de belangen van de minderheid zwaarder laat wegen.
  Ik weet verder niet hoe een dergelijke traject procedureel verloopt. Ik heb er gelukkig geen ervaring mee. Volgens mij begint het met een zogenaamd “verzoekschrift” aan de kantonrechter. Belangrijk is dat de genoemde minderheid van 17% gezamenlijk en eensgezind optrekt. Dat maakt de zaak sterker.
  Ik denk dat de nadruk moet liggen op het ter discussie stellen van het feit dat slechts 1 persoon (de voorzitter) over een absolute meerderheid van stemmen beschikt door de aan hem verstrekte volmachten. Ik verwacht dat een rechter hier zeker een bepaalde mate van onredelijkheid in ziet.
  Verder zou je een speerpunt kunnen maken van de belangenverstrengeling van de eigenaar die ook beheerder is. Met andere woorden, dat je in het verzoekschrift goed beargumenteerd waarom het beheer beter bij een onafhankelijke beheerder kan worden ondergebracht.
  Succes met de hoofdpijndossier. Het zal allesbehalve meevallen.