Reageer op: Quorum en blanco stemmen/stemonthoudingen

#83295
nick
Deelnemer

  @RonaldL: veel dank voor je reacties!

  @Rob_Willem
  : die uitleg had ik al gelezen voordat ik me hier meldde, maar gaf voor mijn gevoel niet volledig antwoord op mijn vraag. Desalniettemin dank voor het delen!

  Rest mij nog de principiëlere vraag, bijna filosofisch van aard wellicht 🙂

  Uitgaand van de aannames dat:
  (1) het quorum van een vergadering meestal bij aanvang van de vergadering bepaald wordt (op basis van de presentielijst bijvoorbeeld); én
  (2) een stem pas veel later in de vergadering ‘invulling’ krijgt (voor/tegen/blanco), tijdens een stemming; én
  (3) er in een vergadering meerdere stemmingen kunnen zijn met mogelijk verschillende hoeveelheden blanco stemmen per stemming…

  hoe kan art. 37.3 MR 1992 dan stellen: “blanco stemmen zijn slechts van betekenis ter bepaling van het quorum”? Immers, dat quorum is toch feitelijk al bepaald op basis van álle aanwezige stemmen, lang vóórdat er überhaupt een stemming aan de orde is waarin helder wordt hoeveel blanco stemmen er op dat moment zijn?

  Voor de goede orde: de pragmatische uitleg (de ‘geest’) van dit artikel is mij volkomen duidelijk, en ik denk dat de notitie van Rijssenbeek die @RonaldL deelde en de aanpassingen op dit punt in recentere MR’en goed aangeven hoe art. 37.3 gelezen zou moeten worden (namelijk: blanco stemmen tellen niet tot de uitgebrachte stemmen). Het gaat mij om de letterlijke tekst van het artikel, en het principiëlere punt dat een blanco stem en bepaling van het quorum feitelijk niets met elkaar te maken hebben.

  Geen halszaak uiteraard, ik ben enkel benieuwd of de aanwezigen hier mijn redenering kunnen volgen en de ambiguïteit van de formulering herkennen.

  Veel dank!