Reageer op: Langlopend lekkageprobleem

#8351
Bob
Deelnemer

  Hi Marloes,
  Merk eerst op dat ik v.w.b. de onderzoekskosten begin met “wat mij betreft”.
  Vanwege gebrek aan exacte en volgtijdelijke informatie is het wat mij betreft niet mogelijk om met zekerheid de juiste positie in te nemen. Voer voor juristen.
  Hier spelen in mijn overtuiging tijdsverloop en volgorde der gebeurtenissen een grote rol.
  Het is niet recht te praten dat de VvE er maar liefst drie jaar over doet voordat zij naar een oorzaak van een bekende lekkage laat zoeken. De VvE heeft daarmee juridisch gezien de huidige eigenaar in een onnodig nadelige positie gemanoeuvreerd. De huidige eigenaar zou de VvE zelfs nalatigheid kunnen verwijten/tegenwerpen. Hier staat de VvE niet echt sterk.
  Voorts moet men niet vergeten dat de huidige eigenaar weliswaar de bezitter is van de illegale doorvoer, maar hij is niet de veroorzaker (de schuldige die heeft geplaatst). Voor mij staat in elk geval vast dat de huidige eigenaar de door hem bezeten oorzaak moet wegnemen, en wel op eigen kosten.
  Dat de huidige eigenaar, die zelf geen schuld draagt v.w.b. het aanbrengen van een illegale doorvoer, klakkeloos aansprakelijkheid aanvaardt door de onderzoekskosten voor zijn/haar rekening te nemen zou naar mijn stellige overtuiging als een schuldbekentenis kunnen worden gezien,en daarmee zelfs als (juridisch heel) onverstandig.
  Zoals eerder geschreven geef ik de huidige eigenaar groot gelijk betreffende de gevolgschade. Dat behoeft met bovenstaande en mijn eerdere post n.m.m. geen verdere/nadere toelichting.
  Met vriendelijke groet, Bob