Reageer op: ALV te laat gepland

#836
Bob
Deelnemer

  Beste Henmar,
  Misschien mosterd na de maaltijd, maar toch even en reactie geplaatst.
  Volgens mij heb je gelijk dat je nu alleen maar kunt afwachten.
  Naar mijn overtuiging zorgt het bestuur dat de vergadering (op tijd) wordt gehouden, en niet een beheerder. Dit tenzij de beheerder formeel tot bestuur is benoemd. Het bestuur draagt verantwoordelijkheid in deze. De beheerder voert slechts uit (onder verantwoordelijkheid van het bestuur). Vergeet de rol van de voorzitter van de vergadering hierbij niet, en ook niet het feit dat in de beheerovereenkomst andere bepalingen kunnen staan (die niet strijdig kunnen/mogen zijn met wet, reglement en akte). Het bepaalde in splitsingsakte en -reglement is “hard”.
  Besluiten vernietigen alleen maar omdat ze “te laat” zijn genomen ligt niet voor de hand. Naar mijn idee kun je een besluit wel aanvechten (laten vernietigen) als je schade lijdt door de, in een te laat gehouden vergadering, genomen besluiten. Ook dan is de race niet gelopen; had je niet iemand met een volmacht kunnen inzetten? Denk in elk geval aan de termijnen die je voor een verzoekschrift in acht moet nemen. Te laat is “niet ontvankelijk”.
  Ook kun je schade lijden door de handelwijze van de beheerder/het bestuur. Daar zit misschien nog een kans voor je wanneer je schade lijdt. Mogelijk is er sprake van onbehoorlijk bestuur (vergelijk met onrechtmatige daad) en/of wanprestatie door de beheerder. Houd er rekening mee dat je als je gebruik maakt van een rechtsbijstandsverzekering er vaak sprake is van een minimaal belang dat je moet hebben. De rechtsbijstand is zeker niet dol op procederen, en al helemaal niet wanneer de uitslag niet bij voorbaat vaststaat.
  Succes en happy hunting,
  Bob.