Reageer op: Onderhoud buiten de ALV om

#839
Bob
Deelnemer

  Beste Mman46,
  Nog even een paar opmerkingen ter ondersteuning.
  Ik ga ervan uit dat artikel 32 MR 1983 is gevolgd en dat er een reservefonds (geldbedrag) bestaat dat op een aparte rekening staat.
  Voor onttrekkingen aan deze reserve is een expliciet vergaderbesluit nodig!
  Artikel 32 lid 3 geeft daarnaast extra waarborgen (zorgvuldigheid) voor de uitvoering van onttrekkingen door extra drempels (handtekeningen) te vereisen. Alleen daarover zijn al boeken te schrijven.
  Bij onbehoorlijk bestuur (schade die u lijdt door onrechtmatige daad) zijn bestuurders aan te spreken tot in hun privévermogen.
  Op tijd de rechtsbijstandverzekering inschakelen.
  Voor wat betreft leningen (al dan niet onderhands) zie artikel 39! Dit onderbouwt de reactie van Rob hierboven.
  Vriendelijke groet,
  Bob