Reageer op: Opnemen stemuitslagen in notulen

#8415
Carla
Deelnemer

    Beste Maya,
    Bij het stemmen gaat het niet alléén om voor of tegen. Er dient ook gevraagd te worden wie zich wil onthouden van stemmen. Deze onthoudingen mogen vervolgens niet meegenomen worden in de telling/uitslag m.b.t. vóór of tégen.
    Jouw verzoek om de stemuitslagen per appartement te vermelden gaat m.i. niet in tegen de AVG-regels. Sterker…..wanneer ze wel vermeld worden is er nog enige controle mogelijk voor de leden, alwaar zij recht op hebben en zelfs , nadien, bezwaar kunnen maken tegen de uitslag.
    De AVG wordt, helaas, te pas en te onpas opgevoerd om zaken niet te vermelden waar elk lid van de VvE gewoon recht op heeft. Zie het kopje AVG bij de forumonderwerpen.
    Met vriendelijke groet, Carla