Reageer op: ALV te laat gepland

#844
Rob
Deelnemer

  Als iedere eigenaar gaat eisen dat een vergadering gehouden gaat worden op een datum dat het hem het beste uitkomt wordt het een bijna onmogelijk taak om een vergadering te organiseren.
  Daarnaast vraag ik me af of VvE’s soms niet te snel een tweede vergadering uitschrijven.
  Conform de reglementen kan er over bepaalde zaken onder voorwaarden gewoon een besluit worden genomen, ook wanneer er minder dan helft van het totaal aantal stemmen uitgebracht zou kunnen worden.
  MR1992 art. 37 lid 5:
  In een vergadering, waarin minder dan de helft van het in artikel 34 tweede lid bedoelde totaal aantal stemmen kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit worden genomen, tenzij het besluiten betreft met betrekking tot posten die door de vergadering overeenkomstig artikel 5 eerste lid en artikel 33 tweede lid op de jaarlijkse begroting zijn geplaatst, voor zover deze posten met niet meer dan tien procent worden overschreden, of met betrekking tot uitgaven waarvoor een speciale reserve is gevormd.
  Kan op grond van het in de vorige zin bepaalde geen geldig besluit worden genomen, dan zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven.
  Artikel 38 zesde lid is van overeenkomstige toepassing.
  Dus o.a. jaarrekening en begroting kan mijn inziens gewoon afgehandeld worden zolang de posten binnen de overschrijding van 10% blijven.
  Ook over de uitgaven waarvoor een speciale reserve is gevormd kan conform bovenstaand artikel een besluit worden genomen.
  Tenslotte is het voor iedere vergadering mogelijk iemand te machtigen.
  Met die volmacht kan je gewoon de volmachtgever vertegenwoordigen in alle besluiten die er genomen gaan worden.