Reageer op: vergadering; wie is verantwoordelijk voor inhoud agenda

#8443
Carla
Deelnemer

    Beste betrokken bewoner,
    Met betrekking tot je eerste vraag het volgende: uit hetgeen je schrijft valt niet op te maken waarom er een extra ledenvergadering gepland is. Het zou zomaar kunnen dat de agenda uitsluitend datgene noemt waarvoor die extra vergadering uitgeschreven is en het bestuur meent dat de overige onderwerpen aan bod komen bij de volgende reguliere vergadering. Maar dat is gissen wat mij betreft.
    Zo er op de agenda voor deze extra vergadering de benoeming van de nieuwe bestuursleden vermeld staat, dan dient, vanzelfsprekend, wel het ontslag van de zittende bestuursleden ook op de agenda staan. Dit gaat eraan vooraf.
    Met betrekking tot je tweede vraag…..kandidaten voor een bestuur dienen per persoon gekozen ( of niet ) te worden. Je kan m.i. de leden niet voor het blok zetten om ze als team te kiezen. Daar beknot je m.i. de vrijheid van keuze mee.
    Met vriendelijke groet, Carla