Reageer op: ALV te laat gepland

#851
Henmar
Deelnemer

    Beste Bob,
    Natuurlijk heb ik gelijk in deze. Deze VvE heeft één van de eerste splitsingsaktes. Deze is inderdaad vrij uniek, maar wat er in staat is nu éénmaal datgene wat rechtsgeldig is. De splitsingsakte en splitsingstekening gaan altijd voor.
    Ik heb te maken met meerdere VvE’s, dus ik weet echt waar ik het over heb. In het specifieke reglement van deze VvE staat nadrukkelijk dathet aantal aanwezige leden meer dan de helft moet zijn want anders mogen er geen rechtsgeldige besluiten worden genomen en moet er dus een tweede vergadering worden uitgeschreven ( na 2 weken en uiterlijk binnen 6 weken en er moet nadrukkelijk bij vermeld worden dat het hier gaat om een tweede extra ledenvergadering)
    Misschien nog handig om te vermelden: Wij hebben in deze VvE een externe VvE beheerder aangenomen. En die gaat echt geen tweede vergadering uitschrijven als dit juridisch niet noodzakelijk zou zijn.