Reageer op: Opnemen stemuitslagen in notulen

#8547
Rob
Deelnemer

  Tijdens de halfjaarlijkse ALV’s wordt dmv van handopsteking gestemd en het bestuur stelt de uitslag vast.

  Tenzij de statuten anders bepalen is het oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming in de ALV beslissend en heeft het bestuur hier geen rol in.

  We stemmen incidenteel ook via de mail en krijgen dan ook een bericht of het voorstel wel of niet is aangenomen. Controle hierop is niet mogelijk.

  Wanneer men in de VvE niet transparant omgaat met de wijze waarop een stemming tot stand komt zou je kunnen overwegen om simpelweg niet mee te doen aan schriftelijke  (email) stemmingen.
  In dat geval weet je 100% zeker dat het voorstel niet is aangenomen aangezien bij een schriftelijke stemming buiten de ALV om alle eigenaren mee moeten doen en zij ook nog eens allemaal moeten INstemmen met het voorstel.
  Uiteraard heb je altijd het recht om inzage te vragen in de stukken waaruit moet blijken hoe een besluit tot stand is gekomen !

  …. ik wil graag kunnen controleren of stemuitslagen kloppen (ook ivm mogelijk bezwaar aantekenen) én het lijkt mij een transparante manier van werken.

  Daar heb je volkomen gelijk in !