Reageer op: Kan loodgieteropdracht per email, zonder verwerkingsovereenkomst volgens ALV?

#8593
Rob
Deelnemer

    Als er een probleem is bij een van de leden, zeg lekkage en een loodgieter is gewenst, dan is het wel handig als deze ook weet waar hij moet zijn. Minimale adres gegevens met eventueel een naam of telefoon nummer van een contact persoon is dan wenselijk.

    Gelukkig is het nieuwste modelreglement daar vrij duidelijk in.
    Citaat MR2017 art. 59.1 ;
    “Het Bestuur legt een register aan van Eigenaars en Gebruikers.
    Teneinde het Bestuur in staat te stellen dit bij te houden, is iedere Eigenaar en Gebruiker verplicht om, zodra hij Eigenaar en/of Gebruiker is geworden, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan het Bestuur onder opgave van zijn naam, adres en overige voor communicatie benodigde gegevens, waaronder in ieder geval een telefoonnummer en een e-mailadres.”