Reageer op: ALV te laat gepland

#861
Roel
Sleutelbeheerder

  Beste Henmar,
  Dank voor je reactie. Duidelijk, hoewel….ik denk toch dat je wat kort door de bocht gaat met je invulling ten aanzien van een machtiging. Ja, ik weet dat er mensen zijn die een ‘ carte blanche’ geven. Maar dit is nog altijd de verantwoordelijkheid van degene die de machtiging verstrekt. Ook kan ik mij voorstellen dat er wel goede afspraken gemaakt worden, zodat de wens van de machtiginggever niet wordt beschaamd door de degene die de machtiging krijgt. Dan is er nog een, voor mij, belangrijk punt….door een machtiging te geven, kan je n.l. juist wél voldoen aan het noodzakelijke quorum. En was in het onderhavige geval een tweede vergadering niet nodig geweest. Maar naar ik begrijp had je je eigen redenen om het hierop uit te laten lopen. Ik ken vanzelfsprekend de agenda niet net zo min als de inhoud van de voor jou belangrijke punten. Maar het moet me van het hart dat de geschetste gang van zaken voor mij niet echt ‘fijntjes’ voelt.
  Evengoed mijn dank voor je bereidwillig mee doen in dit door jou gestarte topic. Ook al ging het niet meer om je aanvankelijke vraag.
  En ach….wanneer de beheerder/bestuurder de vergadering voortaan plant in april, ben jij ook weer blij, toch!
  Met vriendelijke groet,
  Carla.
  @ Bob, ik deel(de) je nieuwsgierigheid. 😉
  Met vriendelijke groet,
  Carla.

  Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...